Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

lili1234
15:37
Jeśli o nic nie prosisz, niczego nie dostaniesz. Więc proś. Czasem usłyszysz “tak”, czasem “nie”. Ale jeśli nawet nie zapytasz, odpowiedź zawsze brzmi “nie”. Sam jej sobie udzieliłeś.”
— Regina Brett
Reposted fromwabnicu wabnicu vianiebieskieoczy niebieskieoczy

July 05 2015

lili1234
08:13
5710 1c28 500
Frederick Sandys, Cień miłości, detal, 1867
Reposted fromrol rol viairmelin irmelin
lili1234
08:12
4504 41ad
Reposted frommaniamania maniamania viairmelin irmelin
lili1234
08:05
1535 242b
Reposted fromkonbeto konbeto viairmelin irmelin
lili1234
08:04
5943 a679
Reposted fromktosiowa ktosiowa viairmelin irmelin
lili1234
07:59
9030 ce43 500
Reposted fromvertigo-x vertigo-x viairmelin irmelin
lili1234
07:30
Ludzie mówią, że nie można tęsknić za czymś, czego się nigdy nie miało. To nieprawda. Przez całą noc człowiek marzy o tym, czego nie ma. A potem przez cały dzień cierpi z tego powodu.
— Caroline Graham - Wierna do śmierci / ruda
Reposted fromkarosia karosia viaAmericanlover Americanlover
lili1234
07:29
I nie, nie da się żyć bez miłości. Da się żyć bez jej ucieleśnienia, bez tej drugiej osoby u boku. Ale nie da się nie odczuwać potrzeby. Nijak nie zagłuszysz pustki w swojej głowie, nie przestaniesz zwijać się z samotności, kiedy kolejną noc spędzisz sama w łóżku. Nie przeżyjesz szczęśliwie tych wszystkich sobót, kiedy przy porannej kawie nie będziesz miała komu opowiedzieć, co przeczytałaś właśnie w gazecie, ani tych wszystkich zimowych wieczorów, kiedy pod ciepłym kocem mogłabyś napić się z kimś gorącej herbaty. Można być hardym i się dziarsko zapierać, ale prędzej czy później każde z nas przyzna, że bycie samemu jest jednak do bani. Owszem – jest ważne, potrzebne. Póki trwa, traktuj je więc jako cenne doświadczenie: skup się na sobie, na swoich potrzebach, oczekiwaniach, relacjach. Ale nie idź w zaparte, że chcesz go dla siebie na zawsze.
— wyrwane z kontekstu
Reposted frommadeliine madeliine viaAmericanlover Americanlover
lili1234
07:28
lili1234
07:22
Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz - 622 upadki Bunga, czyli demoniczna kobieta
Reposted fromohwow ohwow viapunkahontaz punkahontaz
lili1234
07:22
7102 7e3b
Reposted frompulperybka pulperybka viapunkahontaz punkahontaz

July 03 2015

lili1234
20:28
Reposted frombiru biru vialuvcartoons luvcartoons
lili1234
20:28
1650 ee00
lili1234
20:27
lili1234
19:42
9316 bf2a 500
Jeszcze jeden...
Reposted fromnivea nivea vianiebieskieoczy niebieskieoczy

July 02 2015

lili1234
19:54
Nie ma wstydu w byciu głodnym innej osoby. Nie ma wstydu w pragnieniu dzielenia swojego życia z kimś.
— Augusten Burroughs
Reposted fromlaazy laazy vianadzienie nadzienie
lili1234
19:54
W końcu znajdujesz osobę z którą możesz wszystko. Z którą uwielbiasz wszystko, począwszy od robienia kanapek poprzez rozmawianie, skończywszy na uprawianiu miłości. Osobę przy której nawet najbardziej prymitywna czynność jak spacer w deszczu potrafi być czymś niezwykłym, czymś niecodziennym. Każdy z nas czeka na osobę, dzięki której poranne wstawanie z łóżka będzie miało sens. Kiedy już ją znajdziemy, nie pozwólmy sobie jej odebrać. Szarpmy się z losem, walczymy z przeznaczeniem, ale nie pozwólmy pozbawić się szczęścia.
Reposted fromyveee yveee vianadzienie nadzienie
lili1234
14:37
Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała.
— Adam Szustak
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viapunkahontaz punkahontaz

July 01 2015

lili1234
04:05
3667 f063
lili1234
04:04
Nie było to tego warte, ale jednak chciało mi się płakać.
— Lolita Pille
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapunkahontaz punkahontaz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl