Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2019

lili1234
14:47
Seksapil to sprawa wnętrza kobiety. Gdyby chodziło o urodę, to wszystkie ładne kobiety byłyby seksowne, a nie są.
— M. Antonioni
lili1234
14:45
4837 2964 500
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
lili1234
14:44
5746 a588 500

June 28 2019

lili1234
09:55
4822 dca0 500
Reposted fromwombinka wombinka viaiblameyou iblameyou
lili1234
09:55

June 27 2019

lili1234
10:09
Reposted fromtgs tgs viagreywolf greywolf
lili1234
08:47
6251 2ee4 500
Reposted fromtichga tichga
lili1234
08:34

Odchodziłam od wielu ludzi, wiele razy. Chciałabym spotkać kogoś, przy kim będę chciała zostać. Nie odejść i ewentualnie wrócić. Zostać i czuć się na tyle bezpiecznie, żeby przestać uciekać.

- Nieszyn Jasińska

Reposted fromdelain delain viaxannabelle xannabelle
lili1234
08:34
2648 c296

June 26 2019

lili1234
17:21
0655 69ea 500
lili1234
17:15
7413 ad00
Reposted fromgrobson grobson viablackheartgirl blackheartgirl
lili1234
17:15
0933 54d5 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatysiace-mysli tysiace-mysli
lili1234
17:10
17:05
lili1234
17:04

Jackie (2016) dir. Pablo Larraín


Reposted frommyname myname viablackheartgirl blackheartgirl
lili1234
17:04

Ludziom się wydaje, że jak będą mieć żonę i dzieci, to będzie dobrze. A jak już mają żonę i dzieci, to okazuje się, że nie jest dobrze. I okazuje się, że tak naprawdę nie chcieli mieć rodziny, tylko chcieli, żeby było dobrze.

— Tomasz Piątek
lili1234
17:03
3355 0321 500
Reposted fromronniie ronniie viablackheartgirl blackheartgirl
lili1234
17:03
- A spierdalaj.
- No ale wyrażaj się!
- Proszę spierdalać.
— kulturalnie
Reposted fromzenibyja zenibyja viablackheartgirl blackheartgirl
lili1234
09:26
0019 6e1c 500
lili1234
09:25
2168 07f5 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl