Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2019

lili1234
10:22
1173 b504 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viakatisz katisz
lili1234
07:26
4417 e17b
Reposted fromoll oll viaKuishi Kuishi
lili1234
07:08
0419 6774 500
Reposted fromowca owca viamemez memez
lili1234
06:58

April 28 2019

lili1234
18:31
3844 eb5a
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaiblameyou iblameyou
lili1234
10:54
2342 9640 500
dlaczego musi być tak pięknie zawsze?
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaviajero viajero

November 13 2017

lili1234
19:22
4621 df43
Reposted fromEkran Ekran vialuvcartoons luvcartoons

February 19 2017

lili1234
07:39
7732 3fc5 500
Reposted fromczajnikq czajnikq viaBloodMoon BloodMoon
lili1234
07:38
3169 9b6c
Reposted fromAmericanlover Americanlover

February 18 2017

lili1234
17:01
8924 8910
Reposted fromannadziuba annadziuba viakapitandziwny kapitandziwny

July 10 2015

lili1234
15:14
1074 3f36
Reposted frompollyanna pollyanna vianiezwykla niezwykla
lili1234
15:02
9869 c162
Reposted fromczarnemleko czarnemleko viasatyra satyra

July 09 2015

lili1234
20:41
Z poduszką mi do twarzy.
Reposted fromsatyra satyra viaterriblelove terriblelove
lili1234
20:41
-Uzależniłem się - mruknął (...)
-Uzależniłem się od Twoich słów. Od Twojego ciepła, które jest dla mnie jak błogosławieństwo. Od Twoich oczu, w których ciągle widzę cień uśmiechu. Od Twoich warg, których słodki posmak ciągle czuję gdzieś w zakamarkach mojego umysłu. Od myśli, które ciągle krążą wokół Ciebie (...)
-I wiesz... Boję się tego. Boję się, że znikniesz. Że będę musiał jakoś bez Ciebie wytrzymać. Że będę musiał wrócić do tego, co było wcześniej. Do mroku myśli i cienia wspomnień. Do monotonnych dni i nieprzespanych nocy, spędzonych
na myśleniu "co by było gdyby". Do melancholii. Do istnienia i nieżycia. Do tylko funkcjonowania.
— Bard od Siedmiu Boleści
lili1234
20:41
6395 2c9d
Reposted fromfelicka felicka viaterriblelove terriblelove
lili1234
20:03
6133 eeba
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viairmelin irmelin
20:01
lili1234
19:41
lili1234
04:00
lili1234
04:00

Mieć siebie, resztę spalić
Aż zostanie tylko to, co pomiędzy nami

Nawet jeśli to nie to.

— Artur Rojek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl